Món quà bí mật từ anh em nhà Kiwi.

Bạn có biết cơ thể chúng ta cần 70mg Vitamin C* mỗi ngày?

* Đây là lượng vitamin C/ngày được khuyến nghị dành cho một người lớn.
Món quà bí mật từ anh em nhà Kiwi.

Bạn có biết cơ thể chúng ta cần 70mg Vitamin C* mỗi ngày?

* Đây là lượng vitamin C/ngày được khuyến nghị dành cho một người lớn.


Anh-em-kiwi-small screen.png