Τι ξεχωρίζει την Zespri

Στο επίκεντρο της διαφοράς της Zespri υπάρχει ένα σύστημα που εξασφαλίζει την εξαιρετική ποιότητα. Η Zespri διασφαλίζει ότι τίποτα δεν εμποδίζει την
εξαιρετική ποιότητα. Στην πραγματικότητα, έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα 12 σταδίων για να διασφαλίσουμε ότι τα πρότυπα μας είναι
τα υψηλότερα.