ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

 

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Zespri έχει στόχο να μας καθοδηγεί για να κάνουμε το σωστό. Είναι η δέσμευσή μας να διεξάγουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες με νόμιμο και δεοντολογικό τρόπο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου δραστηριοποιούμαστε. Ο Κώδικας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να κάνουμε το σωστό στις επιχειρηματικές συναλλαγές όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις. Ο Κώδικας βασίζεται σε αρχές και υφίσταται για να μας καθοδηγεί στη λήψη των σωστών αποφάσεων που βασίζονται στις αξίες και στις αρχές μας. Ο Κώδικας καλύπτει σημαντικούς τομείς, όπως τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς, το ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας, τον τρόπο που φερόμαστε στους πελάτες και στους ανταγωνιστές μας, τη δέσμευσή μας ως προς την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Κάθε ενότητα περιέχει βασικές αρχές και προσδοκίες, καθώς και συμβουλές σχετικά με το πού βρίσκουμε περισσότερες πληροφορίες.

 

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Zespri

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ZESPRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 

Στο παρόν έγγραφο καθορίζονται οι απαιτήσεις για τη συσκευασία εντός της αγοράς που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση στους καταναλωτές και τις πωλήσεις ακτινιδίων Zespri, σε περίπτωση που έχουν αφαιρεθεί από τη συσκευασία μεταφοράς Zespri και έχει επανασυσκευαστεί σε τοπική συσκευασία.
 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ