ความยั่งยืนในแนวทางของ ZESPRI

การมีแบรนด์ที่ทั้งหลักการและคุณภาพผลไม้เป็นที่จดจำนั้น สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่ไม่สั่นคลอนของเราในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน

 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้ชื่นใจกับปัจจัยการเพาะปลูกที่ดีเยี่ยม กีวีที่เราผลิตเป็นที่ต้องการทั่วโลกด้วยรสชาติอร่อยกำลังดีและมีคุณค่าทางโภชนาการ เราทะนุถนอมแปลงดินที่ใช้เพาะปลูก และเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างชุมชนในนิวซีแลนด์และทั่วโลกให้เจริญงอกงาม

 

แต่เรารู้ว่าสิ่งที่ต้องทำไม่ได้มีเพียงเท่านี้

 

ผู้บริโภคคาดหวังจากเราเช่นนั้น เราเองก็เช่นกัน

 

เรามุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จด้วยวิธีอันสมควร นั่นคือการทุ่มเทใส่ใจในสิ่งแวดล้อมของเรา ชุมชนของเรา และกีวีของเรา เพราะเหตุนี้เราจึงภูมิใจในเป้าหมายและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่เรามีเพื่อความยั่งยืน

 

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายและความรับผิดชอบที่เราประกาศในการประชุมอุตสาหกรรม (กุมภาพันธ์ 2020) ได้ที่นี่

 

กลยุทธ์ของเรา

 

ความยั่งยืนเป็นเรื่องที่เราชาว Zespri ใส่ใจอย่างยิ่ง โดยเป็นหัวใจสำคัญของจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ผู้เพาะปลูก ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภคของเราเติบโตงอกงาม

 

เราได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความเข้าใจในลำดับความสำคัญที่เราสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด ในการปกป้องและฟื้นฟูโลกและสังคมที่เราอาศัย ตลอดจนมอบคุณค่าเพื่อธุรกิจของเรา

 

ซึ่งเป็นผลจากการทบทวนงานวิจัยเชิงอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับและแนวโน้มด้านความยั่งยืนในระดับโลก โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เราติดต่อสื่อสารอยู่เสมอ ได้แก่ ผู้เพาะปลูกในนิวซีแลนด์และต่างประเทศ ตัวแทนโรงงานบรรจุและห้องเย็น กลุ่มตัวแทนอุตสาหกรรม ผู้เพาะปลูกชาวเมารี พันธมิตรด้านการกระจายสินค้าในประเทศต่างๆ ทีมวิจัยผู้บริโภคของเรา และพนักงาน Zespri

 

ที่กล่าวมานั้นคือการแสดงความเป็นผู้นำ โดยเรามั่นใจว่าได้ตระหนักถึงสิ่งสำคัญต่อลูกค้า ผู้บริโภค ตลอดจนอุตสาหกรรมของเรา

 

มีผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ต้องการเข้าถึงบริษัทผู้ผลิตอาหารที่ตนดื่มกิน เพื่อจะได้รู้ว่าวิธีและแหล่งเพาะปลูก ตลอดจนความยั่งยืนที่แนวทางในโซ่อุปทานนั้นเป็นอย่างไร

 

ด้วยชื่อเสียง ขนาด ตลอดจนรายได้ที่เราสร้าง ทำให้เกิดโอกาสและความรับผิดชอบที่สำคัญต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้คนของเรา

 

โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการกำกับดูแลความยั่งยืนได้จาก Kiwifruit Industry Sustainability Position Statement (คลิกที่นี่)

 

 

เป้าหมายและการดำเนินงาน


เราได้ตั้งเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ พันธสัญญาของแบรนด์ และตำแหน่งการผลิตระดับพรีเมียม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สื่อถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างความยั่งยืน
สำหรับสิ่งที่เราให้ความสำคัญแต่ละรายการ เรามีโครงการโดยเฉพาะ ที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายและความใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และชุมชนของเราในระหว่างดำเนินงาน

 

ผลกีวีที่เราปลูกมุ่งเน้นส่งเสริมการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่เสมอ

เรากำลังทุ่มเทเพื่อจัดการผลกระทบของการผลิต การจัดส่ง และการขาย รวมทั้งปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นที่บรรจุภัณฑ์ คุณภาพน้ำ และภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

บรรจุภัณฑ์

เรากำลังเปลี่ยนจากการผลิตแบบ “take, make and dispose” (นำมาผลิตแล้วทิ้งไป) เป็นการผลิตที่ลดผลกระทบจากบรรจุภัณฑ์ของเรา

น้ำ

นโยบายเกี่ยวกับการจัดการน้ำของเรานั้น มุ่งเน้นที่การเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องทรัพยากรน้ำของเรา เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการจัดการน้ำของเรา คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์องค์กร

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

เรามุ่งมั่นในการลงมือเพื่อลดผลกระทบต่างๆในอุตสาหกรรม ตลอดจนเตรียมรับมือกับผลกระทบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเรา ซึ่งสำคัญไม่แพ้กัน เพราะเราตระหนักว่าเป็นสิ่งที่เราสมควรทำ ซึ่งผู้บริโภคลูกค้า รวมทั้งชุมชนต่างคาดหวังในตัวเรา

เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจในตัวอุตสาหกรรมของเราว่าส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างไรบ้าง อีกทั้งมองหาโอกาสที่เรามีเพื่อลดผลกระทบที่เราอาจสร้างขึ้น ซึ่งครอบคลุมการทั้งในเรื่องการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ การดำเนินงานด้านห้องเย็น การใช้ปุ๋ยในสวนของเรา ไม่เท่านั้น เรายังลงทุนเพื่อเรียนรู้วิธีปรับปรุงการสร้างคาร์บอนที่กักเก็บอยู่ในดินรวมทั้งระบบเพาะปลูกของเรา

ที่สำคัญกว่านั้น เรายังทุ่มเทเพื่อให้เข้าใจในความเสี่ยงด้านภูมิอากาศที่เราเผชิญ และวิธีรับมือ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางของเราต่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ได้จากเว็บไซต์องค์กรของเราโดยคลิกที่นี่

เราต้องการสร้างประโยชน์ให้แก่ความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้คน ผลกำไรที่ได้แปรเปลี่ยนเป็นการตอบแทนผู้เพาะปลูกของเรา สภาพแวดล้อมการทำงานคือสิ่งที่เราสร้างให้ผู้คนของเรา และประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เราสร้างให้ตลาดของเรา

เราจะยังคงยกมาตรฐานการจ้างงาน จึงจูงใจคนดีมีความสามารถและเอาใจใส่อย่างดี ซึ่งหมายถึง

Susty-stock-image1.jpg
Susty-stock-image2.jpg