CHÍNH SÁCH VỀ COOKIE

 

Tập đoàn Zespri Group Limited và các công ty con (gọi chung là “Tập đoàn Zespri”) sử dụng cookie và công nghệ theo dõi trên các website của chúng tôi để đo lường hoạt động cũng như thực hiện các cải tiến và cập nhật dựa trên mức độ phổ biến của từng khu vực trên website.

 

Để tìm hiểu thêm về cách tiếp cận của chúng tôi đối với quyền riêng tư, vui lòng đọc Quyền riêng tư của chúng tôi.

 

Cookie Là Gì?

 

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được website gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và được trình duyệt mạng của bạn lưu trữ ở đó. Cookie thường chứa một số định danh duy nhất và tên của website. Điều này cho phép website nhận ra bạn khi bạn đặng nhập website và/hoặc mỗi khi bạn truy cập lại.

 

 

Zespri Sử dụng Cookie Như thế nào

 

Mỗi cookie thường sẽ chứa tên miền mà cookie đến, “thời gian tồn tại” của cookie và thường là địa chỉ IP hoặc một số duy nhất khác của thiết bị.

Chúng tôi sử dụng cookie trên các website của mình vì nhiều lý do ví dụ như để cho phép chúng tôi nhận ra khi bạn đã đăng nhập và để nâng cao trải nghiệm của bạn về dịch vụ. Đặc biệt, chúng tôi sử dụng các công nghệ này cho:

 

  • Các mục đích thực sự cần thiết: để bạn luôn đăng nhập hoặc để cải thiện tính bảo mật của các dịch vụ của chúng tôi và để quản trị hệ thống, ví dụ như ngăn chặn hoạt động gian lận hoặc gây rối;
  • Các mục đích chức năng: để ghi nhớ các tùy chọn và cài đặt của bạn và các chức năng khác mà bạn đã yêu cầu;
  • Các mục đích liên quan đến hiệu suất và phân tích: để ghi lại mức độ phổ biến của các yếu tố khác nhau của website để chúng tôi có thể đảm bảo rằng chúng hoạt động bình thường.
  • Các mục đích Tiếp cận mục tiêu/Truyền thông Xã hội: để cho phép các đối tác quảng cáo và các dịch vụ truyền thông xã hội của chúng tôi cài đặt cookie và theo dõi trình duyệt của bạn trên các website khác, xây dựng hồ sơ sở thích của bạn. Điều này có thể ảnh hưởng đến quảng cáo và nội dung mà bạn thấy trên các website khác mà bạn truy cập.

 

Ví dụ về cookie được sử dụng trên các website của Zespri:

 

Danh mục Cookie Mô tả Ví dụ
Thực sự Cần thiết Những cookie này cần thiết để website hoạt động và không thể được tắt trong hệ thống của chúng tôi. Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình chặn hoặc thông báo cho bạn về những cookie này, nhưng một số phần của website sau đó sẽ không hoạt động. Những cookie này không lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào Zespri Affinity
Chức năng Những cookie này cho phép website cung cấp chức năng nâng cao và cá nhân hóa. Những cookie này có thể được đặt bởi chúng tôi hoặc bởi các nhà cung cấp bên thứ ba có dịch vụ mà chúng tôi đã thêm vào các trang của mình. Nếu bạn không cho phép những cookie này thì một số hoặc tất cả các dịch vụ này có thể không hoạt động bình thường. Vimeo vuid
Cookie Hiệu suất Những cookie này cho phép chúng tôi đếm số lượt truy cập và nguồn truy cập để có thể đo lường và cải thiện hiệu suất website của mình. Những cookie này giúp chúng tôi biết những trang nào là phổ biến nhất và ít phổ biến nhất và xem cách bạn đăng nhập xung quanh website. Tất cả thông tin mà những cookie này thu thập được tổng hợp và do đó là ẩn danh. Nếu bạn không cho phép những cookie này, thì chúng tôi sẽ không biết bạn đã truy cập website của chúng tôi vào thời điểm nào và sẽ không thể theo dõi hiệu suất của website.

Google Analytics 

MS Clarity 

Cookie Truyền thông Xã hội Những cookie này được đặt bởi một loạt các dịch vụ truyền thông xã hội mà chúng tôi đã bổ sung vào website, để cho phép bạn chia sẻ nội dung của chúng tôi với bạn bè và mạng lưới của bạn. Những cookie này có khả năng theo dõi trình duyệt của bạn trên các website khác và xây dựng hồ sơ sở thích của bạn. Điều này có thể ảnh hưởng đến nội dung và thông điệp mà bạn thấy trên các website khác mà bạn truy cập. Nếu bạn không cho phép những cookie này, thì bạn có thể không sử dụng hoặc không thấy các công cụ chia sẻ này. Pinterest
Tiếp cận mục tiêu Những cookie này có thể được đặt thông qua website bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Những cookie này có thể được các công ty đó sử dụng để xây dựng hồ sơ về sở thích của bạn và hiển thị cho bạn các quảng cáo có liên quan trên các website khác. Những cookie này không lưu trữ trực tiếp thông tin cá nhân mà dựa trên việc nhận dạng trình duyệt duy nhất và thiết bị internet của bạn. Nếu bạn không cho phép các cookie này, thì bạn sẽ gặp ít quảng cáo được tiếp cận mục tiêu hơn.

Facebook

Google-Doubleclick

Google-Conversion

YouTube

 

Quản lý Cookie của Bạn

 

Bạn có thể chọn cách thiết bị của bạn xử lý cookie của trình duyệt mạng thông qua cài đặt, bao gồm cả việc từ chối hoặc xóa tất cả cookie. Nếu bạn chọn không nhận cookie bất kỳ lúc nào, thì website của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường và một số dịch vụ sẽ không được cung cấp. Nếu bạn muốn chặn một số hoặc tất cả cookie trên website của chúng tôi khỏi việc  tải xuống máy tính hoặc thiết bị của bạn, thì bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookie trên trình duyệt internet của mình. Để biết thêm thông tin về cách kiểm soát cài đặt cookie và trình duyệt của bạn, vui lòng truy cập http://www.aboutcookies.org hoặc http://www.youronlinechoices.eu/.

 

Một số trình duyệt internet có cài đặt Không Theo dõi (Do Not Track - DNT), khi được bật, sẽ gửi tín hiệu đến các website để yêu cầu ví dụ như mạng xã hội và các công ty phân tích không theo dõi phiên duyệt mạng của bạn. Website này hiện không trả lời yêu cầu Không Theo dõi (DNT).

 

Nếu bạn muốn sử dụng đầy đủ website, bạn nên thiết lập trình duyệt của mình chấp nhận cookie.

 

Liên hệ Chúng tôi

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc sử dụng cookie của Zespri hoặc nếu bạn tin rằng đã có sự vi phạm chính sách này, vui lòng gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ: privacy@zespri.com.

 

Cư dân California, để chọn không bán thông tin cá nhân, hãy truy cập .

 

Trang được cập nhật: ngày 17 tháng 3 năm 2022