Các điều khoản & Điều kiện

 

1. Áp dụng các điều khoản và điều kiện

 

Chào mừng các bạn đến với website của Zespri, trang web này được sở hữu và vận hành bởi công ty TNHH Quốc Tế Zespri (Zespri International) đến từ Tauranga, New Zealand. Việc sử dụng trang web này tuân theo các điều kiện và điều khoản sau và tất cả các luật lệ áp dụng. Zespri có thể cập nhật các điều khoản áp dụng cho trang web này theo thời gian, và bạn đồng ý tuân theo các điều khoản này khi bạn truy cập vào trang web của Zespri. Nếu không, xin bạn vui lòng không truy cập vào trang web.

 

 

2. Những giới hạn về việc sử dụng trang web

 

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không (và cũng không cho phép bất kỳ người nào khác ) sử dụng website này, bao gồm cả thông tin được cung cấp trên đó, với bất kỳ hình thức nào mà:

 

(i) Vi phạm bất kỳ luật định, quy định, tiêu chuẩn hoặc mã, hoặc vi phạm các quyền của bên thứ ba hoặc sự riêng tư

 

(ii) Lừa đảo, đe dọa, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, không đứng đắn, quấy rối, thô lỗ hoặc gây ra nhưng điều khó chịu,

 

(iii) Giới thiệu hoặc phát tán các loại virus, chương trình theo dõi hoặc bất kỳ chương trình khác gây rối hoặc vô hiệu hóa tính năng.

 

3. Thông tin trên website

 

Tất cả các tài liệu trên trang web này, bao gồm không giới hạn, văn bản, hình ảnh, họa tiết, bố cục và bất kỳ thông tin nào nằm trong trang web này (gọi chung là 'Nội dung') tuân theo các quy định về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Trang web này và tất cả nội dung trong đó được cung cấp “nguyên bản”, không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi bất kỳ hình thức đảm bảo không rõ ràng nào về tính thương mại, hay tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, và khả năng vi phạm luật, thì được miễn trừ một cách rõ ràng. Bạn sẽ chịu riêng các rủi ro cho mình khi bạn sử dụng Website này. Theo bất cứ các thuật ngữ của luât pháp mà không được kể ra đây, Zespri™ sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về mặt hợp đồng, về sai lầm cá nhân (kể cả sơ suất), về tài sản, hoặc cho bất kỳ những thiệt hại nào khác, bao gồm (nhưng không giới hạn) việc bồi thường những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, các thiệt hại ngẫu nhiên, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại về sau hoặc những thiệt hại nặng hơn như việc mất dữ liệu, sự thu nhập, các khoản tiết kiêm hoặc lợi nhuận, mất mát hoặc nguy hại đến tài sản; và những khai báo của các bên thứ ba, do phát sinh hoặc liên kết với sự truy cập của bạn, hoặc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web liên kết với nó, hoặc bất kì nội dung gì.

 

4. Việc thu thập thông tin từ Người dùng

 

Zespri™ có thể thu thập và giữ lại bất kỳ thông tin cá nhân do bạn cung cấp thông qua trang web hoặc bằng các phương tiện khác, và sử dụng các thông tin này vào mục đích kinh doanh hợp pháp bao gồm, nhưng không giới hạn, việc quản lý sự tham gia của bạn vào các hoạt động hiện tại và trong tương lai có liên quan sản phẩm quả Kiwi và các dịch vụ. Bạn cũng đồng ý rằng Zespri có thể sử dụng thông tin do bạn cung cấp dưới hình thức tổng hợp cho các mục đích thực hiện và công bố các bản thống kê số liệu và phân tích, cùng với việc những thông tin này sẽ không đưa ra xác minh danh tính của bạn.
 

Zespri™ có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin có thể được cung cấp trong các hoạt động liên quan đến khách hàng vào bất kỳ thời gian nào trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của luật pháp, quy định hoặc yêu cầu của nhà nước, hoặc từ chối gửi, hoặc loại bỏ bất cứ thông tin hoặc tài liệu, toàn bộ hoặc một phần, theo toàn quyền quyết định của Zespri là đối lập hoặc vi phạm các Hiệp định này. Hơn nữa, Zespri cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ đại lý, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, và các công ty liên quan và cộng sự của mình theo yêu cầu cũng như cho mục đích kinh doanh có liên quan.

 

 

5.Chính sách cookies

 

Trang web sử dụng 'Cookies' để thu thập các thông tin được sử dụng nhằm đo lường các hoạt động trên trang web và giúp cải thiện và cập nhật tùy theo mức độ phổ biến trong từng lĩnh vực. Thông tin này không được sử dụng để xác thực cá nhân những người sử dụng trang web. Nếu trang web của bạn được thiết lập để từ chối Cookies hoặc cảnh báo bạn khi Cookies được gửi đi, một vài phần trên trang web có thể sẽ không vận hành. Do đó, nếu bạn muốn sử dụng trang web đầy đủ, trình duyệt web của bạn nên được cài đặt ở chế độ chấp nhận Cookies. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng vào trang web Chính Sách Cookies của chúng tôi.

 

 

6.Các liên kết đến các trang web khác

 

Các liên kết đến các trang web khác chỉ nhằm giúp thuận tiện cho người sử dụng. Bất kỳ trang web nào bạn truy cập từ trang web của Zespri™ đều độc lập với nó. Zespri™ không kiểm soát nội dung của bất kỳ trang web nào khác và không đại diện, không ủng hộ cũng như không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm liên quan đến các nội dung, tính giá trị, tính chính xác, hoặc sử dụng các trang web khác. Các trang web khác có thể không tuân theo các nghĩa vụ về quyền riêng tư tương tự Zespri™ và những bên thứ ba như vậy sẽ phải chịu trách nhiệm về các nguyên tắc quyền riêng tư của họ. Các bạn nên kiểm tra lại các điều khoản và điều kiện áp dụng cho các trang web đó trước khi sử dụng chúng.

 

7.Liên kết đến trang web này

 

Bạn có thể không tạo được những siêu liên kết (hyperlink) hoặc các liên kết internet đến trang web này trừ khi:

a) sử dụng các liên kết đến Twitter, Facebook, Twitter, Pinterest, email hoặc ShareThis được cung cấp trên trang web này nhằm chia sẻ các công thức nấu ăn...

b) trước khi tạo ra siêu liên kết, cần phải có được sự đồng ý bằng văn bản của Zespri™, chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện và bất kỳ các điều khoản và điều kiện khác mà Zespri™ có thể yêu cầu tại một thời điểm thích hợp. Để xin phép, vui lòng gửi email đến contactzespri@zespri.com ghi rõ mục đích. Zespri™ sau đó có thể cung cấp cho bạn sự đồng ý bằng văn bản.

 

8. Quyền sở hữu trí tuệ
 

Bản quyền và tên thương hiệu trong tất cả các tài liệu được thể hiện trên trang web này là tài sản của Zespri™ hoặc những người sở hữu tương đương. Tất cả các quyền đối với trang web này, bao gồm các quyền về văn bản, thiết kế, hình ảnh và bố cục đều được bảo toàn và chúng tôi không cấp quyền hay cho phép bất kỳ sự vi phạm nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ này. Tại những hạng mục mà chúng tôi sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, chúng tôi đều đã được sự đồng ý của họ. Nếu không được quy định trong đây, việc sao chép hay biên tập lại bất kỳ thông tin nào trên trang web này, một phần hay toàn bộ, đều bị nghiêm cấm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Zespri. Bạn được phép sao chép các tài liệu văn bản do Zespri™ xuất bản trên trang web với mục đích không phải thương mại, miễn là bạn tuân giữ và thể hiện thông báo tôn trọng bản quyền cho tài liệu đó. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ trang web cho các công việc khác, bao gồm cụ thể tái phân phối hoặc công bố với mục đích thương mại.

 

9.Giới hạn trách nhiệm

 

Bạn sẽ chịu trách nhiêm khi sử dụng trang web này. Zespri™ sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ đối với những sai sót, hay những tổn thất dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm không giới hạn những tổn thất mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, mất dữ liệu, thu nhập, tiền tiết kiệm hay lợi nhuận, những mất mát hay thiệt hại đối với các tài sản, và những yêu cầu bồi thường của các bên thứ ba phát sinh hay có liên hệ đến khi bạn sử dụng trang web hay các nội dung liên quan trên đó.

 

10. Giới hạn truy cập

 

Zespri™ có thể, toàn quyền, giới hạn hoặc ngăn chặn sự truy cập đến, hoặc sử dụng trang web (hoặc các phần của trang web này) mà không cần phải thông báo trước vì bất kỳ lý do gì. Việc giới hạn hay ngăn chặn truy cập đến hay sử dụng trang web sẽ không ảnh hưởng bất kỳ quyền hay sự giảm trừ mà Zespri™ được quyền sử dụng theo quy định của luật pháp.

 

11. Giám sát

 

Các hệ thống của Zespri™ sẽ được truy cập và theo dõi với mục đích đảm bảo thông tin, nhằm đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý và duy trì an nình mạng và tính đồng nhất của các dữ liệu và các hệ thống thông tin của Zespri™. Việc giám sát thông tin và dữ liệu được lưu trữ hoặc trao đổi qua các hệ thống của Zespri™ có thể được tiến hành bởi các bên thứ ba có thẩm quyền.

 

12. Thông tin chung

 

Trang web, Nội dung và các điều khoản và điều kiện này được chi phối bởi luật pháp của New Zealand, và người sử dụng tuân thủ không hủy ngang thẩm quyền xét xử không riêng biệt của tòa án New Zealand trong giải quyết tranh chấp. Nếu bạn sử dụng trang web này từ bên ngoài New Zealand, bạn sẽ chịu trách nhiệm tuân theo luật pháp (dù là của quốc gia cư trú hay New Zealand). Bất kỳ điều khoản và điều kiện không còn giá trị hoặc không thể thực thi sẽ bị loại trừ và các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn còn hiệu lực.