RETNINGSLINJER

 

Zespris etiske retningslinjer hjelper oss til å gjøre det rette. De viser vår forpliktelse til å drive forretning på en lovlig og etisk måte, uansett hvor i verden vi opererer. Våre etiske retningslinjer bekrefter vår forpliktelse til å gjøre det rette når vi står overfor vanskelige beslutninger. Våre etiske retningslinjer er prinsippbasert og hjelper oss til å ta de riktige beslutningene. Beslutninger som er basert på våre verdier og forpliktelser. De etiske retningslinjene våre dekker viktige områder, som å drive handel og virksomheten vår i samsvar med lover og regler, skape et trygt og sunt arbeidsmiljø, regulere hvordan vi oppfører oss overfor kunder og konkurrenter, sikre vår forpliktelse til mattrygghet og beskyttelse av selskapets eiendeler. Hver seksjon inneholder nøkkelprinsipper og forventninger, og råd om hvor du kan finne mer informasjon.

ZESPRIS FORBRUKERORIENTERTE EMBALLASJEKRAV

Dette dokumentet fastsetter kravene til markedsemballasje som brukes til presentasjon mot forbrukere og salg av Zespri-kiwi der den tas ut av transportemballasjen til Zespri og pakkes om til lokal emballasje.
 

GÅ TIL