Betingelser


1. Anvendelse av betingelser

Velkommen til nettstedet for Zespri ("Nettsted"). Dette nettstedet eies og drives av Zespri International Limited ("Zespri") fra Tauranga i New Zealand for dine legitime personlige og forretningsrelaterte formål og som informasjonskilde. Din bruk av dette nettstedet er underlagt følgende betingelser ("Betingelser") og alle gjeldende lover. Zespri kan fra tid til annen oppdatere betingelsene som gjelder for dette nettstedet, og du samtykker til å være bundet av de betingelsene som gjelder på det tidspunktet du besøker nettstedet til Zespri. Hvis det er noen av disse betingelsene du ikke er enig i, vennligst la være å bruke dette nettstedet.
 

2. Restriksjoner for bruk av nettstedet
 

Du samtykker til at du ikke vil (og heller ikke vil la andre) bruke nettstedet, inkludert informasjonen som er tilgjengelig på nettstedet, på en måte som (i) bryter lover, forskrifter, standarder eller koder, eller som krenker en tredjeparts rettigheter eller privatliv; (ii) er bedragersk, truende, ærekrenkende, injurierende, obskøn, vulgær, vanhelligende, uanstendig, trakasserende, udannet eller støtende eller utgjør misbruk; eller (iii) introduserer eller sprer virus, spionvare/-botter, ormer, trojanske hester eller andre forstyrrende eller deaktiverende programmer. Du samtykker til å ikke teste sårbarheten til nettstedet eller tilknyttede nettverk, til å ikke bruke nettstedet for å oppnå uautorisert tilgang til andre datasystemer eller nettverk tilknyttet nettstedet, eller tukle med eller hindre driften av, eller utføre uautoriserte endringer på, nettstedet.

 

3. Informasjon på nettstedet

Alt materiale på dette nettstedet, inkludert uten begrensninger, tekst, bilder, grafikk, layout, look og inntrykk og enhver annen informasjon som finnes på dette nettstedet (samlet kalt "Innhold") er underlagt opphavsrett og andre eiendomsrettigheter. Dette nettstedet og alt innhold leveres som det er uten noen som helst garantier, verken uttrykte eller implisitte. Vi fraskriver oss herved uttrykkelig alle impliserte garantier, inkludert, uten begrensninger, impliserte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, og rettighetsoverholdelse. Zespri verken erklærer eller garanterer at innhold eller materialer aksessert fra eller via dette nettstedet vil være uavbrutt eller fri for feil, defekter, virus eller andre skadelige komponenter, eller at slike problemer vil bli rettet dersom de oppdages. Zespri gir verken erklæringer eller garantier vedrørende bruk av innhold (eller følger av slik bruk) når det gjelder riktighet, nøyaktighet, aktualitet, pålitelighet, fullstendighet eller lignende. Zespri forbeholder seg retten til å når som helst og uten forvarsel korrigere, oppdatere, utfylle eller endre informasjonen som finnes på dette nettstedet.
 

4. Innsamling av informasjon fra brukere

Hvis du sender materiale til Zespri via nettstedet (inkludert det som defineres som "personlig informasjon" i henhold til Privacy Act 1993) tildeler du dine rettigheter til dette materialet til Zespri (i den grad det gjelder) og du samtykker til at Zespri reproduserer, bruker, avslører, tilpasser eller distribuerer dette materialet eller ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som dette materialet inneholder, i forbindelse med markedsføring, forskning og utvikling og alle andre lovlig formål, og uten begrensninger. Zespri forbeholder seg retten til å til enhver tid overvåke enhver og all informasjon som er sendt eller mottatt via nettstedet, for driftsformål og andre formål. Zespri forbeholder seg retten til å til enhver tid avsløre enhver informasjon som kan ha blitt lagt ut på noen del av nettstedet dersom dette kreves for å oppfylle en lov, et forskrift eller en statlig forespørsel, eller å nekte å legge ut, eller fjerne, informasjon eller materialer, delvis eller i sin helhet, som etter Zespris eget og absolutte skjønn er støtende, skadelig for våre interesser eller som utgjør et brudd på disse betingelsene.
 

5.Informasjonskapsler (cookies)

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler ("cookies") til å samle inn informasjon som benyttes til å måle aktiviteten på nettstedet og gjøre forbedringer og oppdateringer basert på hver seksjons popularitet. Denne informasjonen blir ikke brukt til å identifisere nettstedets individuelle brukere. Hvis nettleseren din er satt til å avslå informasjonskapsler eller til å varsle deg når informasjonskapsler blir sendt, kan det hende at deler av nettstedet ikke vil fungere som det skal. Derfor er det anbefalt at nettleseren din er satt til å akseptere Informasjonskapsler hvis du ønsker å ha en komplett opplevelse av bruken av nettstedet. For mer informasjon, se siden om vår policy for informasjonskapsler.
 

6.Lenker til andre nettsteder

Lenker og referanser til andre nettsteder blir kun tilbudt for å gjøre det lettvint for deg. Ethvert nettsted du aksesserer fra dette nettsteder er uavhengig av Zespri. Zespri har ingen kontroll over innholdet på noe annet nettsted og gir ingen erklæringer om, og verken godkjenner eller aksepterer noe ansvar for, innholdet på, gyldigheten, nøyaktigheten eller bruken av noe annet nettsted. Slike nettsted følger ikke nødvendigvis de samme personvernobligasjonene som Zespri gjør, og disse tredjepartene er selv ansvarlige for sine egne personvernpraksiser. Du bør sjekke betingelsene som gjelder for disse nettstedene før du bruker dem.
 

7.Lenking til dette nettstedet

Du kan ikke opprette hyperlenker eller andre Internettlenker til dette nettstedet, med mindre:

a) du gjør dette ved å benytte lenkene til Twitter, Facebook, Pinterest, e-post eller ShareThis som ligger på dette nettstedet for å dele oppskrifter; eller

b) du før du oppretter hyperlenken mottar skriftlig samtykke fra Zespri på forhånd, og godtar disse betingelsene samt andre mulige betingelser som Zespri kan kreve på det gjeldende tidspunktet. For å søke om tillatelse, send en e-post til contactzespri@zespri.com der du forteller oss om hensikten din. Zespri vil deretter kanskje sende deg sitt skriftlige samtykke.
 

8.Åndsrett

Opphavsrett og varemerker til alle materialer som vises eller er tilgjengelige på dette nettstedet tilhører Zespri eller sine respektive eiere. Alle rettigheter til dette nettstedet, inkludert rettigheter til tekst, design, grafikk, utvalget og arrangeringen, er forbeholdt, og det er ikke gitt eller implisert noen rettighet eller lisens til noe åndsverk som en følge av publiseringen av noe som helst av materialet på dette nettstedet. Der tredjeparts åndsverk har blitt brukt, inkludert varemerker og logoer, har Zespri mottatt skriftlig samtykke fra disse tredjepartene for bruk av deres åndsverk på nettstedet. Med mindre noe annet er oppgitt, er reproduksjon eller tilpasning av informasjon fra dette nettstedet, delvis eller i sin helhet, og på noen som helst måte, forbudt med mindre det foreligger en skriftlig tillatelse fra Zespri. Du har kun lov til å kopiere tekstmateriale publisert av Zespri på dette nettstedet til din egen ikke-kommersielle bruk, gitt at du beholder og viser enhver merknad om opphavsrett som gjelder for materialet. Du har ikke lov til å inkorporere noe som helst fra dette nettstedet i annet arbeid, inkludert og i særdeleshet å redistribuere eller publisere det for ethvert kommersielt eller annet formål.
 

9.Ansvarsbegrensning

Bruk av nettstedet gjøres på din egen risiko. Underlagt vilkår som er implisert av loven og derfor ikke kan ekskluderes, skal ikke Zespri holdes ansvarlig, i kontraktforhold, i rettstridige forhold utenfor kontrakt (inkludert forsømmelse), etter billighet og ellers for skader av noe slag, inkludert (uten begrensninger) erstatnings-, direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, følge- eller straffeskader, tap av data, inntekt, oppsparte midler eller profitt, tap av eller skade på eiendom, og tredjeparts fordringer som er resultat av, eller forbundet med, din tilgang til eller bruk av nettstedet eller lenkede nettsteder, eller ethvert innhold.
 

10. Begrensning av tilgang

Zespri kan, etter eget skjønn, begrense eller forhindre tilgang til eller bruk av, nettstedet (eller deler av nettstedet) uten forvarsel og uansett grunn. Begrensning eller forhindring av tilgang til eller bruk av nettstedet vil ikke påvirke noen av rettighetene eller oppreisningen som Zespri måtte ha krav på, lovmessig eller etter billighet.
 

11. Overvåking

Zespris systemer er underlagt logging og overvåking av systemaktiviteter i forbindelse med informasjonssikringsformål, for å sikre overensstemmelse med lovmessige krav og for å opprettholde cybersikkerheten og integriteten av Zespris informasjonssystemer og data. Overvåking av informasjon og data som er lagret på eller overført via Zespris systemer kan bli utført av autoriserte tredjeparter.
 

12. Generelt

Nettstedet, innholdet og disse betingelsene er underlagt lovene i New Zealand, og du underordner deg ugjenkallelig den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til New Zealands domstoler for avgjørelse av enhver tvist. Hvis du bruker nettstedet fra et sted utenfor New Zealand, er du ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover (både de som gjelder i landet du er bosatt i og de som gjelder i New Zealand). Alle betingelser som er enten ugyldige eller uten rettskraft vil ikke gjelde og de resterende betingelsene vil forbli rettskraftige. Dersom Zespri unnlater å handle i forbindelse med brudd på disse betingelsene, medfører ikke dette at Zespri gir avkall på sin rett til å handle ved etterfølgende eller lignende brudd.