Bærekraft på Zespris vis

Det faktum at merkenavnet vårt er kjent for sine verdier og for kvaliteten på frukten, viser tydelig hvor sterkt vi ønsker å skape forbedringer hver eneste dag.

 

I løpet av årene har vi hatt fantastiske vekstforhold, og kiwifrukten vi produserer er ettertraktet over hele verden på grunn av den fantastiske smaken og den næringsrike boosten den gir. Som industri trår vi forsiktig på jordsmonnet, og vi har bygger sterke, blomstrende lokalsamfunn i New Zealand og flere andre steder i verden.

 

Men vi vet at det gjenstår mer å gjøre.

 

Forbrukerne forventer dette av oss, og det samme gjør vi.

 

Vi er opptatt av å oppnå suksess på riktig måte — ved å ta vare på miljøet, samfunnet og kiwifrukten. Derfor er vi stolt over de strenge bærekraftsmålene og forpliktelsene vi har gitt oss selv.

 

Strategien Vår


Bærekraft er svært viktig for oss i Zespri  - det utgjør selve kjernen i arbeidet med å hjelpe produsentene, samfunnene og miljøet, og er helt avgjørende for forbrukernes velferd. 

 

Vi samarbeider med partnerne våre, for å forstå hvilke satsningsområder som er viktigst for å beskytte kloden og samfunnet, og som samtidig kan gi verdiskapning for bedriften vår.

 

En gjennomgang av de ledende forskningstrendene innenfor bransjen og bærekraft, viser at dette har gitt positive resultater. De partnerne vi opprettholder regelmessig kontakt med inkluderer produsentene i New Zealand og resten av verden, representantene for pakkhusene og kjølelagrene, bransjeorganisasjoner, Maori-produsenter, Zespris verdensomspennende distribusjonspartnere og avdelingene som arbeider med forbrukertrender, samt resten av Zespris ansatte.

 

Det dreier seg om å gå foran som et forbilde i ledelse, og vi er overbevist om at vi har funnet ut hva som er viktigst for kundene, forbrukerne og bransjen vår.

 

Stadig flere ønsker å ha mer kontakt med bedriftene som produserer maten de spiser; de ønsker mer informasjon og større innsikt i hvordan maten produseres, og vil vite at hele produksjonslinjen er bærekraftig. 

 

Gjennom ryktet, omfanget og omsetningen vår, har vi spesielt gode forutsetninger, men også et like stort ansvar ovenfor samfunnene, miljøet og folkene som jobber for oss.

 

For å lese mer om hvordan vi håndterer bærekraft, vennligst les Kiwifruit Industry Sustainability Position Statement (Kiwifruktbransjens bærekraftighetserklæring) på bedriftens nettsted.

 

 

Våre mål og tiltak


Som et ledd i innsatsen for å oppnå bærekraft, har vi utviklet ambisiøse målsettinger for oss selv. Disse reflekterer målet vårt, samt verdiene merkenavnet representerer og den sentrale posisjonen vi har i markedet.

 

For hver målsetting har vi dedikerte arbeidsprogram som målrettet arbeider for at vi skal nå målsettingene vi har satt oss, samtidig som vi tar vare på forbrukernes helse, miljøet og samfunnet.

 

Gjennom kiwifrukten oppfordrer vi til sunne matvaner og livsstiler, og oppmuntrer folk til å spise bedre og leve sunnere.

Vi arbeider aktivt med å få en bedre forståelse av hvordan produksjonen, forsyningen og distribusjonen påvirker miljøet og ønsker å forbedre miljøet ved å fokusere på emballasjen vi bruker, samt hvordan vi kan beskytte vannkvaliteten og motvirke klimaendringer.

Emballasje

Vi beveger oss bort fra  «ta, lage og kaste»-produksjonsmodellen til en modell der vi reduserer emballasje-fotavtrykket vårt.

Vann

Bransjens tilnærming til vann innebærer blant annet tiltak for å spare og samle opp vann, samt å beskytte vannkildene vi bruker. Du kan lese mer om vår tilnærming til vann på bedriftens nettsted.

Klimaendringer

Vi er forpliktet til å iverksette tiltak, både for å redusere vårt fotavtrykk som bransje, men også - og dette er vel så viktig - for å forberede oss på de konsekvensene klimaendringene vil ha for oss. Vi vet at dette er det eneste riktige, og at forbrukerne, kundene og lokalsamfunnene forventer dette av oss.

Vi er opptatt av å forstå hvordan bransjen medvirker til klimaendringer, og hvilke muligheter vi har til å redusere vårt bidrag. Dette inkluderer områder som transport, pakking, driften av kjølerom og bruken av kunstgjødsel i frukthagene. Vi er også opptatt av å lære mer om hvordan vi kan forbedre jordsmonnets evne til lagre karbon gjennom produksjonssystemene våre.

Og enda viktigere: Vi er opptatt av å få en bedre forståelse av klimafarene vi står ovenfor og hvordan vi kan håndtere dem. Hvis du vil vite mer om vår tilnærming til klimaendringer, kan du, klikke her for å komme til bedriftens nettsted.

Vi ønsker å være en positiv bidragsyter i folks hverdagsliv og velferd, ved å gi inntekter til produsentene, arbeidsforholdene til våre ansatte, og gjennom bidragene til markedene våre.

Vi skal fortsette å forbedre ansettelsesstandardene våre slik at vi tiltrekker bra folk og tar godt vare på dem.

Susty-stock-image1.jpg
Susty-stock-image2.jpg